กิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดตามประมาลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านชำสอง

กิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดตามประมาลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านชำสอง โดยผลการตรวจ เป็นลบทั้งหมด 100%