พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหัก ในงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2565

มื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ได้มอบหมายให้นายวันชัย ศรีจันทร์ตรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหัก ในงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2565 ณ บริเวณศาลพระยาพิชัยดาบหัก (วงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย)