เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระราชินี ผ่านระบบออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระราชินี ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2567

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ