Day: พฤศจิกายน 14, 2023

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสักได้รับทราบ

 

กิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดตามประมาลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านชำสอง

กิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดตามประมาลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านชำสอง โดยผลการตรวจ เป็นลบทั้งหมด 100%