Day: เมษายน 11, 2024

พิธีสรงน้ำพระและลดน้ำขอพรนายอำเภอพิชัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรนายอำเภอพิชัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก