Day: มกราคม 16, 2023

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคากลาง ประจำปี 2566

กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยมหากุศล “อุตรดิตถ์เมืองผ้าซิ่นงาม สามวัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายก อบต.ท่าสักได้มอบหมายให้ นายนันทวรรณ สีหาแก้ว พนักงานจ้างทั่วไป และ น.ส.กิจสญาพร อุไรวรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยมหากุศล “อุตรดิตถ์เมืองผ้าซิ่นงาม สามวัฒนธรรม” ณ เวทีกลางสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าทอที่สวยงามของจังหวัดอุตรดิตถ์ และหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น การสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ มอบทุนการศึกษาเด็กยากจน เป็นต้น