Day: มกราคม 19, 2023

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี,วันกองทัพไทย)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ให้เกียรติเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี,วันกองทัพไทย) พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชนจิตอาสา โดยจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง