Day: กันยายน 15, 2023

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ วัดเต่าไห หมู่ที่ 3

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ วัดเต่าไห หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์