Day: กุมภาพันธ์ 19, 2024

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมใจกันสวมเสื้อม่วง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2567 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ